Alptekin Baloğlu yazı ve fotoğraflarıyla ‘Better Photograhy’ Dergisi Sualtı Özel Sayısında.

News_Better_Photography_CoverDerginin pdf versiyonu tıklayın: better photography