Alptekin Baloğlu’nun 2000 yılında gerçekleştirdiği ve sualtı canlılarını tanıtan ilk projesidir. Projenin ürünü kitap satış geliri İstanbul Tıp Fakültesi’nin basınç odası alımı kampanyasına aktarılmıştır.

Proje için Saroz, Bodrum, Datça, Fethiye, Kızıldeniz, Malezya, Belize ve Maldivler’de dalışlar yapılmıştır. Proje, bu bölgelerde yapılan dalışlarda çekilen fotoğraflardan yapılan 256 sayfalık bir kitap ve VCD’den oluşmaktadır.

“Sualtında yaşayan sessiz dostlarımız bizden bir tek şey istiyordu. Onlara zarar vermekten vazgeçmemizi! O renkli ve etkileyici yaşamı tanıdıkça, kendimizi korumak istiyorsak önce doğayı korumayı öğrenmemiz gerektiği gerçeği ortaya çıkıyordu. Birey olarak bana düşen görev ise, bu dostlarımızı sizlere tanıtabilmek ve biraz olsun düşündürebilmekti. Birbuçuk yıllık yoğun bir çalışma sonunda, bir Türk sualtı fotoğrafçısının bu içerikte yayınladığı ilk kitap ortaya çıktı.”